METEDOLOGIA

La Llar d’Infants és la primera escola dels nens i nenes de 0 a 3 anys i és aquí on els donem la possibilitat de relacionar-se amb infants de la seva edat. Una de les nostres prioritats és ajudar al nen o nena a fer-se gran  en un entorn on es senti estimat i valorat.

Considerem que cada infant és un ésser únic amb ganes de conèixer el món i amb capacitat d’expressar-se i comunicar-se. Un ésser social, actiu, creatiu, participatiu i amb gran potencial cognitiu i afectiu.


En aquestes edats la informació que reben els infants els entra a través dels sentits i és per això que a partir de l'observació i l'experimentació treballem les tres àrees del currículum d'educació infantil.
 • Descoberta d'un mateix.
 • Descoberta de l'entorn natural i social.
 • Intercomunicació i llenguatges.
La nostra metodologia:
 • Donem molta importància al joc ja que creiem que és un dret fonamental dels infants.
 • Plantegem una educació integral.
 • Respectem la llibertat i la individualitat de l’infant.
 • Adaptem els mètodes d’ensenyament a les necessitats i característiques del grup i a les necessitats de cada infant.
 • Potenciem l’interès i la curiositat dels nens i nenes.
 • La nostra intervenció educativa respon a una concepció constructivista i a l’aprenentatge significatiu.
 • Potenciem l’adquisició de l’autonomia mitjançant el treball dels hàbits.
 • Utilitzem l’observació tant de l’individu com del grup, per tal de descobrir les seves necessitats i interessos.
 • Potenciem l’educació emocional com a part indispensable en el procés educatiu.               
                                      " Per educar un infant cal tot el poble"
                                                           Proverbi africà